حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

من درجوار عشق مانده ام
  که در عمق تاریکی ها
چشم های تو بدرخشد
دست های تو بر زخم هایم
چیره شود
و اندوه شبانه ی من
مذاب ِگرمی آغوشت

من درجوار عشق مانده ام
درمجاورت ِعطر آشنای ِاقاقی
در توافق ِبی تکرار مکالمه ی ابر با ماه
باران با برکه
وعبور با شعر
و این چونین میشود که تا دوردست ها
به رویای ِآمدنت فکرکرد
به تعبیر ِماندنت امید داشت
و در صحن ِتوازن اشک و لبخند
دست چین ِلحظه ی دیدار بود

نیلوفرثانی
2آبان 95

نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/۳ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام

اینروزها چقدر
جای یک "نفر" خالی ست
روزهایی با طعم ِگس ِ نبودن ها
شب هایی با درد ِتعویق ِرویاها
ولحظه هایی که کشدار و بی رمق
میگذرند ...
راستی وقت ِتمام شدن ِاینهمه صبوری نیست؟
وقت ِتماشای یک دل سیر ، دریا شدن؟
تاکی اینهمه غبار بر دل
تا کجا اینهمه چشم براه بودن ؟
راستی نبود ِباران هم
دل آزار ست
شما پا درمیانی کنید
شاید ببارد ....

نیلوفرثانی
27مهر95


چه بسا راهی باشد به "عشق "
به رستگاری ِشگرف
به "هیچ ِبزرگ"
چه بسا پلی باشد میانِ شقاوت و سعادت
میان ِرنج و لذت ... اشک و لبخند
که دور نیست ،که همین نزدیکی ست
 چه بسا هر آنچه میخواهیم
نزد ِخود ِما باشد اگر آنرا بجوییم ،آنراببینیم
کشف کنیم ..


نیلوفرثانیکانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/٢۸ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ

خوب شد آمدی
وریشه هایم طعم باران را چشید
و شاخه هایم
حقیقت ِپرواز را دریافت

خوب شد آمدی و درمن
مرجان ها سر برآوردند ازاعماق
و تجلی ِآبی در کرانه ام
پیدا شد

خوب شد آمدی و ُ
پاییز از حزنش بدر آمد
و سرخی انارها
صد برابر شد

خوب شد آمدی
هم قبیله ی روشنی
من در انتهایی ترین بغض ومویه
در انتظار نشسته بودم
و دیگر هیچ لبخندی
التیامم نبود
و هیچ روزنی
به کور سوی نوری نمی رسید
هیچ حرفی
به اشاره ی کوچه باغ اقاقی
معطر نمیشد
وهیچ برکه ای در لذت ماه
غرقاب ِستایش

خوب شد آمدی
ناجی ِجلیل ِمهر ورزی
که دل خو بگیرد به عشق
و  هوشیاری ام به پروانگی
و این داستان ِکهنه ی تنهایی
به یک همسایگی ِزیبا برسد

خوب شد آمدی
که درتو بسیار همه خوبی ها
درمن شیفتگی ِتو را زیستن
بی وقفه سرودن
وبازهم سرودن ...

نیلوفرثانی
25 مهر 95


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/٢٦ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ..

چه دنیای شلوغی
رفت ها و آمدها
وهزار راه پرتردد از عبور ها
معبرها ، پل ها ، گذرها
ایستگاه ها..
من ایستاده ام دراین هیاهو
دراین ازدحام
درآخرین ایستگاه
در آخرین سکانس ِیک فیلم کوتاه
وچمدانی پراز تکه ها وُ تاروپودها
پراز خُرده خراش ها، زخم ها
  خاطره ها، سکوت ها ...
واگر چشم های تو نیاید
به پیشواز
تیتراژ تلخی ست
در شبی پاییزی
تاریک و تنها
آخرین پلان ایستگاه ...

نیلوفرثانی
19مهر95


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/٢٤ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

چند روزنوشت از کانال تلگرام نیلوفرثانی
*
"باهمان ِتنها "
فکرش را بکنید ، درد بزرگی ست این باهم اما بازهم تنها بودن ...
بگذریم از آن حس تنهایی اگزیستانسیالیسمی که هماره با انسان همراه ست اما اینکه کسانی را داشته باشی نزدیک و عزیز ولی بازهم حس کنی تنهایی رنج آورست ..
ازشما میپرسم ، ریشه ی این احساس از کجا ناشی میشود؟
شاید گاهی ما قادر به ارتباط و کمک به درک شدن از سمت دیگران نیستیم ،شاید انتخابهایمان برای تنها نبودن ، مناسب نیست  وشاید اراده و تصمیم های موافق شرایط وِحالمان نمیگیریم و یا شاید هنوز نتوانسته ایم از محدوده ی شخصی مان آنقدر فاصله بگیریم که قادر به همزیستی و همراهی دیگران باشیم؟
شما جزو کدام دسته اید؟؟ اصلا وقتی "نام امروز "را خواندید حس آشنایی داشتید؟
امروز فرصت خوبی برای تعمق ست  تا ازاین ورطه اگر افتاده ایم بیرون آییم ...

23مهر95

*
"من ِبینابینی "
این "من " در متن یک رابطه ظاهر میشود و شکل میگیرد در نتیجه "من" از رابطه با "تو" تاثیری عمیق میپذیرد
و باهر "تو" و در هر لحظه ی از رابطه ،"من" ازنو آفریده میشود
وقتی فرد با یک "تو" ارتباط برقرار میکند ،اغلب همه ی وجودش  درگیر میشود نمیتواند بخشی ازخود را دریغ کند و برای خویش نگه دارد ...اگر بجز این باشد رابطه ی حقیقی را از دست خواهد داد... ونخواهدتوانست همان توی حقیقی را نیز دریافت کند..

21مهر95


*
" حواست کجاست ؟؟ "
 گاهی حواس آدم گم میشود دراین همه شلوغی ،
انگار پرت میشود گوشه ای ازشهر ،آن دورها
بدنبال جای ِ دنج و آرامی از عبورها
حواس من شاید افتاده زیر درختی در حوالی نیمه شب های ِولی عصر یا بلندای ِمحک یاپای کوه ها
شایدهم حوالی تو پرسه میزند ، حوالی ِکوچه باغ ِدست هایت...یا طاق ابروها
راستی ، حالا توبگو "حواس تو کجاست ؟؟ "

19مهر95

*
"فریب های اخلاقی"
فریب های اخلاقی شبه فریب هایی ست که همه ی ما بنوعی اسیر آن هستیم علت نهایی آنهاهم هرچند قدرت استدلال انتزاعی ما رشد کرده باشد اما پاسخ های عاطفی _اخلاقی مان همچنان مقید به واکنش های غریزی کهنی ست که بصورت احساس همدردی با درد و رنجی که مستقیما شاهدش هستیم جلوه میکند
بعنوان مثال شلیک کردن به یک نفر از فشار دادن دکمه ای که هزاران نفر را میکشد ، نفرت انگیزترست ..
بااین پیش فرض مرور کنیم چه جاهای دچار فریب های اخلاقی میشویم وچقدر این موضوع باعث ، انحراف و قضاوتهای نادرست ما میشود ...چه محض دلسوزی ها  و انتخاب ها چه تصمیم ها وچه حتی وقتی ابزار سواستفاده ی دیگران ست....
بنابراین هماره به احساس های ناگهانی و هیجانی دقت بیشتری داشته باشیم

17مهر95


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/٢٤ساعت ۸:۳٤ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ..

من عجله ای
برای رسیدن به انتهای راه
ندارم

رسیدن یعنی تو
یعنی خوب نگاهت کردن
و از همقدمی در مسیر پاییز
چون باران
ناگهان باریدن
رسیدن یعنی تو
یعنی حضورت را چشیدن
یعنی از چشم هایت
خوشه خوشه ماه چیدن
رسیدن یعنی تو
یعنی طعم بهاری
یعنی چقدر خوب ست هستی
یعنی باتو زیباست زندگانی
رسیدن یعنی تو
یعنی عبوری با عشق
یعنی لحظه هارا ماندنی کردن
یعنی تاهرزمان با عشق
رسیدن یعنی تو
یعنی مدهوش چشم مستت
تا نهایت ها پرواز
آرام گرفتن در بطنت
رسیدن یعنی تو
یعنی تمام من ، هستی
یعنی رسیدن تا نور
یعنی هستم تا توهستی ...


نیلوفرثانی
23مهر 95

کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/٢۳ساعت ۸:۱٩ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ...


تورا دیدم
وحواسم پرت شد آن دورها
و دست هایم بوی عطر تورا گرفت
و پر شدم از تراوش ها

حالا ببین از خیالم
از حافظه ام
از خطوط کف ِ دستهایم
چه عطری بیرون میریزد

حالا ببین
از حرفهایم
از شعرهایم
واژه هایم
چه شوری میتراود

من درعبوری مانده ام
در آمدنی ،مبهوتم
وَ در رفتنی
درحزن سنگین ِدلم
جامانده ام

کجا پرت شدم
شاید در حسرتی دور
شاید در اندوهی نزدیک
شاید در خاطره ای که جای من
خالی ست
همه ی این سالها
ماهها
هفته هایی که بی من بودی

کجا مانده بودی
شاید در قصه ی دیگری
شاید در انتظاری خاموش
شاید در صدای مانده در گلو
شاید در خاطره های دور

وحالا میراث ِاینهمه انتظار
بوسیدن ِ دستهای ِپاییز ست
برای سپردنت
بی تصاحب

به رویاها ....


نیلوفر ثانی
19 مهر95


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoemنوشته شده در ۱۳٩٥/٧/۱٩ساعت ۱٢:٠٧ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ...

حالا فکرکن
معجزه یعنی چه
وقتی یک دیدار ساده میشود
آب حیات
وقتی نگاه میشود
آرام جان
و دست هایی که انگار
آشنای ِازلی ست

حالا فکرکن
معجره یعنی چه
وقتی پاییزت میشود بهار
و خنده های کسی پرشور
میشود نبض زمان
ودلتنگی دیگر
تاب آوردنی نیست

گویی تو همان بودی
که سرشتت
با عشق او آمیخته شد
و او همانی که با تو
بودنش معجزه میشد

حالا فکرکن
معجزه یعنی تو
یعنی دمیدن ِیک نفس باران
در بیابان
وزیدن باد
در گندمزاران
و عطر خوش ِعشق
در روزهای سردو زمستان

حالا فکرکن
معجزه یعنی ما
یعنی وقوع ِاتفاقی رویایی
و نگاهی که از
"حادثه ی ِعشق ترست "..
وزندگی با "معجزه ی ما "زیباست ...نیلوفرثانی
18مهرماه 95


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/۱۸ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ

مونس جان
نگران تاریکی ها نباش
که راه بر کلمه ببندد
و سعی ِشعر
در نیمه تلف شود
و روشنایی پشت درها و دیوار
حبس بماند
از چشم های تو
چلچراغی خواهیم ساخت
وبرهر تارَک شعر
خواهیم آویخت
و جهان را باعشق نورخواهیم داد
تنها تو قول بده
نبض نگاهت را به اندوه نسپاری
که غصه ی تو
رنج بزرگی ست ...

نیلوفرثانی


درنگ نکن علاقه جان
پاییز و ابر و سوز سردی
باران هم که بیایید فقط جای تو خالی ست
که باهیچ حواس پرتی ،با هیچ گم شدن در کوچه های برگریز ،پرنمیشود ...
مرا که دیده ای، صبور سالهای ِخلوت نشین
بی وقفه ،حافظِ نامت بوده ام
حافظِ بی چشم داشت ِغزل واره ی چشم هایت
حالا که دل به عصیان و طاقت ِانتظار به آخر رسیده ست
تا شهر به مهر پاییز دل داده ست
بیا ...

نیلوفرثانی
12مهر95

نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/۱٦ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ

نجیب ِعزیز
بیاعقربه های پاییز را
رأسِ ساعت ِمهربانی بایستانیم
ویک دسته ِابرِباهم بودن را
درخویش ببارانیم
بیا پیش از انکه زمستان
سردیش را
تا مغز استخوان
ریشه بدواند
گرمی عشق را
برهرشاخه ی بی برگ
برویانیم
بیا ممتد ِرویش باشیم
بالبخند و ترانه وباران
وتابازگشت دُرناهای عاشق
در مسیرپرواز
بجامانیم...

نیلوفرثانی
14مهر95کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/۱٦ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ

راهی برای عبور هست؟
در گرگ و میش ِیک غروب پاییزی
که کالبد به رهایی
و هفت گذر به عشق برسد؟
واندیشه ی ِبی مرز ِنا تمام
از گذر زمانه به کشف ِشهودی ناب ؟
راهی برای عبور هست؟
برای رد شدن از هَرس های نا به هنگام
از هراس نبودن ها
از هجوم بی مهابای ِعصیان
در عصر ِیورش ِهرزها
واستواری به ایستادن ،به سبز بودن ؟
آری ،راهی برای عبور هست
که  بی واهمه عطر یاس را نفس کشید
بی انسداد ِهر مسیر ِتاریک
به تبلور نور آویخت
وتا دنیا دنیاست
چشم های تورا
به غربت ِاین روزگار
وعده داد ...
وطعم عشق را از بوسه هایت
به تلخی جهان بخشید ...

نیلوفرثانی
12مهر 95


کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/۱۳ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ..

"ترا دوست دارم "
که از شیوع ِ ِنگاه ِتو
عشق دوباره زاده میشود
و شعر درجستجوی معنا
بی تاب

"ترا دوست دارم"
که در مخاطره ی حضور ِممتدی
آنجا که سینه به سینه
نامت را ترانه میخوانند
وبودنت را
خوش ترین اتفاق

"ترا دوست دارم "
اگرچه دور از من
اما نزدیک ترینی
که در قلمروی عشق
همیشه بی مکانی ست ..
و دل تا ابدیت ممکن
مسحور ِبی زمانی ..

"ترا دوست دارم " ..
واین اعتراف کوچکی نیست..

#نیلوفرثانی
6مهر95کانال تلگرام شعرها و نوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/٥ساعت ۳:۱٥ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ...

مرا بارها
پاییز به حزن خویش خوانده است
به تحسین ِبارانش
به اندوه ِرنگ رنگ ِبرگ هایش
و دستهایم را
به حکایت ِانتظار بهارانش
عادت داده است
من خلاصه ام در پاییز
در اصالت عجیبش
در احساسِ تنهایش
در منظره ی جادویش
و آمده است تا من
دوباره تورا
دوباره تمامم را
"به دوست داشتنت "
صرف کنم ...

نیلوفرثانی
اول مهر95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/۱ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ..

بدرود تابستان ِآرام  ِدلپذیر
از عبور گرمت میگذریم و
رو به سمت ِمهر میرویم
وپنجره های لبخند به باران و همدلی
می گشاییم
تو میروی و دستمان را در دست پاییز میگذاری
و نوبت عاشقی را به او میسپاری
هجرت از داغی بوسه های تو
به خنکای نسیم پاییزی
به سوز ِحزن انگیز ِسکوتش
و مرثیه ی جدایی برگ های مانده بر زمینش
شورش ِشعرست
در ساحت لحظه ها
و شاید اینبار از جاده ای که از دل پاییز میگذرد
مسافر ِرفته بازگردد
و تاهمیشه "عشق " طعم حضور پاییز باشد ..
بدرود تابستان آرام
و درود پاییز ِانتظار...

نیلوفرثانی
31 شهریور 95کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/۳۱ساعت ۱٠:۱٦ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ...

در حرف پیچیده ام
در سرعت ناپیدای ِتکرار
در تلفظ ِ تخصیص ِنشانگان
و مجاب ِگفتنی بی وقفه ام
مجاب نوشیدنی شوکران

کاش میشد از چشمان تو گفت
از آن هجمه ی ویرانگر
و در آوار خویش
دست از ستایش تو برنداشت
کاش میشد دست های تورا گرفت
و از فصل شبدرهای خیس
عبورکرد
به بازگشت ِعشق رسید
و در تلالوی ِتو تاهمیشه
خانه کرد

کاش میشد تورا دوباره نوشت
با حروف ِبی خطور و خطر
و در جسارت ِنامت
بر فراز ِهمیشگی ِکلام
ماندنی ماند...

در حرف پیچیده ام
در سرعت بی وقفه ی تکرار
و در خلوت خویش
دل  به دریای نگاهت
زده ام
من غرقه ام
من از دست رفته ام ...

نیلوفرثانی
29شهریور95کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoemنوشته شده در ۱۳٩٥/٦/٢٩ساعت ۱۱:٢٧ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام


تو برمیخاستی از تبرک ِزلال ِخواستن
من فرو می غلتیدم در اسارت ِبُریدن
و دست هایمان در انتهای یک بن بست ِپیچیده
تحصن ِجنون را می جست
وخون از تبار ِحروف ِ ساده ی ِعشق
می شست
تو برمیخاستی به تجدید نفس های شوق
به امتداد ِرگهای شور
درسخاوت ِبخششی بی چشم داشت
من سر میکردم به چنبره ی ِتنهایی
به انتزاع ِرنج ِماه و ماهی
و برکه ای که رو به تباهی میرفت
تو بر می خاستی به لبخند
ومن هق هق ِدست های خالیم را
به دامن ِانجماد شبها
تسکین میشدم
وهنوز فانوس این راه
نور داشت ...


نیلوفرثانی
27 شهریور 95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/٢٧ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ
روزنوشت :جمعه 26 شهریور 95

فکرکرده ای میشود
 از چشم هایت
از دست هایت
از خطوط ریز کنار لبهایت
وقتی میخندی
از بوی ِخوش یاس‌َت
وقتی می آیی
آسان گذشت؟
فکرکرده ای میشود
وقتی میروی
باز به زندگی برگشت؟
و درخیال بودنت گم نشد ؟
و در اشتیاق دوبار دیدنت
نسوخت؟
فکرکرده ای جمعه چرا آنقدر زیباست؟
وقتی میشود تورا بی هیچ پلکی
ساعت ها تماشا کرد ...
هرچند شنبه ای که باشد
چشمم به جمعه ست
که از آن بوی تو بلند میشود
ازمن ،بوی عشق ...
از آسمان بوی پرنده
اززمین بوی باران
و زندگی به همین سادگی
زیباست...

نیلوفرثانی


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/٢٧ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ..

تو از ماندن میگریزی
من در کلمات
تبعید میشوم
تو دور تر میروی
من بیابان میشوم
واین آغاز تشنگی بود

تو عابر ِکوچه ی زندگی
بهار میخواهی
من سرد و زرد وخزان
منتظر میمانم
واین آغاز جدایی بود

تو از جنس باران و پرنده
من درختی که پیرمیشود
تو بال گشوده ، رها
من به ریشه ی خود
تبرمیشوم
واین آغاز مردن بود

تو غزل ِهمیشه زیبایی
ردیف و موقر و خاص
من شعر کوتاهی
درچند واژه تمام
واین آغاز تنهایی بود
و تنهایی پایان همه چیز بود ...


نیلوفرثانی
24شهریور95کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/٢٤ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ

از همین پنجره ی رو به دریا
پشت این چشم ها
وقتی اشاره ی تو
آبی بود
وقتی تبسم تو
دست هرچه رویارا میگرفت
من آویخته بودم
به هلال ِماه

وقتی برکه میشد
تعبیر ِدرخشش خواب
ماهی ِسرخ ِعشق
میپرید به دریا
وقتی من بادبان می گشودم
رو به چشم هات

جریان ِتند زندگی
می دوید در رگها
و ترانه ی آخرین عاشق
می پیچید در قرن ها
وشب آغاز دیگری بود
بر آواز ِفاخته ها ...


نیلوفرثانی
22شهریور 95

کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem


نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/٢٢ساعت ۱٢:٠٦ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

بنام ِ..

علاقه جان
مگر میشود دلت گرفته باشد و من
بوسه هایم را به مرهمت نفرستم؟
مگر میشود اشک به چشمان تو بیاید ومن
همه دست به زدودن اشکت نشوم ؟
مگر میشود غافل از یاد تو بود
وقت ِتنهایی ، بی شانه هایم
وقت ِ خستگی ، بی نوازش هایم
و بغضی، بی ترانه هایم ؟؟؟
نه ،نمیشود
ومن از هر فاصله که باشم
باتواَم
پنهان در ذره های هوا،
وخودرا به تو میرسانم ..

نیلوفرثانی
21شهریور95


کانال تلگرام شعرها ونوشته های نیلوفرثانی
https://telegram.me/niloofarsanipoem

نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/٢۱ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody