حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنامش

زمانی میشود به ماهیت واقعی هر عمل پی برد که درجهت خلاف نیز آنرا انجام دهی
زمانی ،پاکی ، صداقت ،وفاداری وهر عمل ارزش گزاری به نیکی قابل تجربه  و فهم ست که تنها براساس الگوهای پیشینِ  ، برما حاکم نشده باشد بلکه با درک تضادهای آن ارزشها ، پی به ماهیت واقعی شان ببریم

کما اینکه درجایی نیکی ، تاثیرو اثر شر دارد و درجای دیگر شرّی ، مسبب نیکی و اثر ِ خوب میشود

در پناه اخلاقیات ماندن و هرگز از ان دایره ،شهامت بیرون رفتن را نداشتن ، نه تنها به جا و ارزشمند نیست بلکه محدودیت های فکری ، رفتاری و شناخت می آفریند

وانسانی خواهد ساخت نه والا ونه عالم به امور انسانی خویش ....
واین مسیری ست که بی شک به ابر انسان نخواهد نرسید


نیلوفر ثانی
14دی

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٤ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody