حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنامش

در سراسر زندگی کسی همیشه براوج نمی ماند ... گاه در فرازند و گاه در فرود ... و در اغلب مواقع در نوسان و معلق بودن ...  وانجایی میتوان قدرت انسانی را در آدمها دید که نه در اوج و فرازشان هستند بلکه انگاه که فرود می آیند چگونه اند ... پایشان اگر به زمین برسد می ایستند و مقتدارانه در تلاش فرازند یا می افتند و قادر به برخاستن دوباره به زودی ها نیستند وهمچنان در فرود راه میپیماند....

گاه از فراز موقعیتی ، فکری ، ذهنیتی فرو میافتیم ... این همواره احتمال وقوع دارد مهارت لازم راباید کسب کنیم تا بجز آموختن ِ چگونگی ِ در فراز ماندن ، بیاموزیم آنگاه که بهر دلیلی از این فراز فرو افتــادیم ، چگونه دوباره قامت راست کنیم و از آن فرود زمینه های تجربه ،پیروزی ،پختگی و تعالی انسانی را فراهم کنیم

آدمی که باهوش ، قدرتمند و مقتدر باشد ، اجازه نمیدهد اندوه ، افسردگی و ناشناخته بودن و درک نشدن از سمت دیگران اورا ضعیف ، متزلزل ، و منزوی کند .او به یاری ِخود درون ِ هوشمندش ،خواهد توانست بر مسیر ِ پیش رو فایق آید .. گاهی بایستد ،گاهی بدود ، گاهی عقب برود و گاهی یکه بتازد ... او میتواند با انعطاف و سازگاری وگاهی با برهم زدن نظم و روال ِ موجود ، بسمتی حرکت کند که میخواهد و باعث رضایت او میشود
حتی اگر دردهایی به وسعت ِ دلتنگی ها و جدایی ها و اندوهی به وسعت ِ تنهایی ِ ادمی نصیبش شود ...او می ایستد و نگاه میکند و به پشتوانه ی قدرت تفکرش جهت را انتخاب میکند ....حتی اگر ذره ذره دردی که براو مستولی ست روی زندگی را برایش تاریک کند ...

باید جسور بود و اجازه داد جسارت ِ آنچه نیروی محرکه ی ِ هر آدمی ست ، به حرکت خویش ادامه دهد ...و از ما انســانی والا بسازد .......نیلوفر ثانی
بیست و یکم دی

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody