حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنامش

انسان موجود پیچیده ای ست آنقدر که در بروز عکس العمل هایش ، برخوردهایش ، واکنش هایش و تمامی رفتارهای برونی او لایه ها و رموز پیچیده ای وجود دارد ... 
شناخت انسان بسیار مشکل ست حتی هرکسی در شناخت خود ، دچار ناشناخته های بسیاری ست ... وحیرت انگیزتر آنجاست که حتی درمورد خود، علت خیلی از رفتارهاو برخوردها، احساسها و بروزها را متوجه نمیشود... این مجموع درونیات و برونیات انسانی ست که حتی در ریشه یابی ، درک و شناخت عوامل آن ،قاصر و نسبی ست

برای کشف بیشتر آنچه در زیرین ترین لایه های درونی ماست ، خوب ست که دست به تمهیدات ِ زمینه ساز بزنیم ... دست به روش های برملا کننده ی ِ سطوح خود .. خود ِ ناخواگاه و غریزه های ِ رویی تر ، خود ِ آگاه و هوشمند و در نهایت خود ِبرتر ...

وهمین راهها و روشهای شناخت بیشتر ، هرچند آگاهی بیشتری بهمراه دارد اما اغلب توام با رنجی آشکارست و گاها دردی که خود به استقبال آن میرویم ...تا دستاوردی داشته باشیم برای درک نزدیکتری از خود ...
درمواجهه با رخدادهای بیرونی ، وحتی تکافوی درون و بیرون مان ، وتعاملات ِ ذهنی و رفتاری ، هرروز دریچه ای تازه ست ... وتا آدمی خود را بهتر و ریشه ای تر نشناسد قادر به درک بهتر زندگی ، دیگری و جهان پیرامونش نخواهد بود ...

به درون خویش بنگریم و به تمامی برخوردهایمان ، انتخاب هایمان ، تصمیم هایمان ، خشم هایمان ، ترس هایمان ، اضطراب هایمان ، احساس هایمان، تفکراتمان و هر آنچه از درون و برون ما بروز میکند ...
فرصت و زمانی برای آن نیازمند ست تا قادر به رمزگشایی ِ بعضی از آنها باشیم این مسیری ست که هرکس از اولین لحظه ی حیات ،درآن قدم گذاشته ست اما در شتاب ِ گذر زمان ، عادتی میشود که از یادمان میرود خود نیز برآن تایید و تاکیدی داشته باشیم و بسیار بیاندیشم ...

این بکارگیری ِ خردو اندیشه ایست که مظهر ِ اثبات ِاشرفیت مخلوقات ست ..


ادامه دارد ....

نیلوفر ثانی
سی ام دی ماه

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody