حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنامش

درکوچه ی زندگی جدالی همیشه برقرار ست در جدال مبهمی از تغییر و سکون ،آدمی در تقــلاست .. از یک سو ، در اشتیاق برهم زدن روال ِ جاری و از سویی در هراس از پذیرش تغییرات ... چرا که میداند هر تغییر ، پیامد از دست دادن ها و صرف هزینه های بسیاری ست ... انقدر که حتی پای فداکردن ِ خاطرات ، یادگارها و عادت ها هم بمیان می آید
اما روح ِتنوع طلب ِ انسـان در جستجوی ِ دریافت های جدید ست .. و منوال ِ یکنواخت ِ بسیاری از امور ، اورا خسته و افسرده میکند ... اما در همین راستا تغییرات نیز اضطراب بزرگی ست ... وهرچه دامنه ی تغییر بزرگتر و ابعادش وسیع تر باشد این اضطراب بیشتر و این دغدغه ی پذیرش عظیم تر میشود
هیچ تغییری تماما و کیفیتا ، مملو از مزیت نیست ... بی شک برآیند ارجحیت ِ نسبی ِ شرایطی بهتر از وضعیت قبل ست که قابل اجرا و ادامه ست درغیراین صورت آن تغییر بمرور به وضعیت پیشین خود برمیگردد و یا برغم رنج بسیار تحمل میشود ...


تغییر در افکار و اندیشه نیز مستلزم این دید و نظرست که انچه بدست می آید ممکن ست خود چالش های بسیاری را ایجاد کند هرچند روح تغییر را درخویش دارد و پاسخی به نیاز ِ تنوع ِ ذاتی ...
تغییرات درونی که در طول زمان ، تثبت ِ در فکر ، احساس و حواس ما میشود ، سرچشمه ی ِ تصمیم ها ، انتخاب ها و تفکراتی میشود که جریان ِ زندگی را هدایت میکند ...منشا این تغییرات داده هایی ست که از تجربه مندی ، مطالعه ، شناخت خود و دیگران ، آموزه های مستقیم و غیر مستقیم و اگاهی های ِ تدریجی بدست میاید ...

باید پذیرفت این تغییرات هرچه باشد مبتنی بر ویژگی های ماست که شالوده ی شخصیت مارا میسازد ...و هرچقدر متفاوت و یا متغیر باشد ،اگر ممتد ادامه یابد  جزئی از آن وجه ای ست که متناسب و هماهنگ با ماست ...باید انرا چشید ، درک کرد و فهمید ...حتی اگر به نظر غریب بیاید..

هر تغییر نشانه ی ارزشمندی از وجود حرکت و پویایی ست که لازمه ی رشد آدمی ست ... و هرگاه روال یکنواختی، مدت زمان زیادی ادامه داشت هشدار از توقف ِ رشد دارد حتی مرگ ِ امکان ِارتقا به درجاتی بالاتر از اندیشه و رفتارموجودو درگیر ِ افراطی در تعصبات و جهل ِجاافتــاده ..
گاهی خوب ست از سیطره ی امن ِ سکون به دامن ِ پر جوشش ِ تغییر رها شده و قدمی برداریم ، معنای ِ آرامش ِ زندگی ، توقف در نقطه ی سکون ِ ممتد ، نیست ..


نیلوفر ثانی
پنجم ِهمین بهمن

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٥ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody