حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنامش

در عبور از کوچه های زندگی ، راه من برای رهایی ، از شادی و آرامش و راحتی ، عبور نمیکند ... هماره مسیرم ، رنج ، اندوه ، سختی و تقلا بوده ست ...
این راه من ست و امروز میدانم برای رهایی ، تعالی و کسب آنچه اموزه ی من در زندگی ست باید از این مسیر عبور کنم ... دیگر نه شِکوه ای از بد عهدی روزگار و نه غمگین از سختی ها ،که اگر این راه نباشد ، رشدی برای من اتفاق نخواهد افتاد و این بستر ، نیتجه اش را بروز نخواهد داد
این ست که در رویارویی با آنچه پیش رو قرار میگیرد ، به نظاره ی رمز و رازش مینشینم هرچند توانم هرروز کمتر از پیش میشود دراین مبارزه اما میدانم برای رسیدن من به انچه میخواهم تمام ِ امکانات و شرایط ِ هستی در تلاشند ...
باید ادامه داد و منتظر ماند باشدکه از این سنگ و بیابان، گلی زیبا بروید..

 

نیلوفر ثانی
نهم بهمن ماه

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/٩ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody