حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنامش

بارها شنیده ایم که عشق آن نیروی قوی کشش بین دو انسان ست و باید عاشق ، معشوق را همانطور که هست دوست بدارد و انتظار تغییر او را نداشته باشد
شاید این مفهوم از منظر روانشناسی به این مفهوم ست که با نیت تغییرش در آینده کسی را دوست نداشته باشیم تا اورا همانطور که هست بپذیریم و درک کنیم اما میخواهم از این منظر نگاه کنیم که عشق حقیقی وجه تمایزش از احساسهای دیگر اتفاقا در نیروی دگرگونی آن ست
احساسی که منجر به دگرگونی و تغییر میشود نیرویی قوی ست که قادر به همسویی با کسی ست که دوستش داریم
اگر بواقع احساسی که درما بوجود امده حسی دلپذیر و خوشایندمان باشد تمام نیرویش را بکارخواهد گرفت تا هرچه بیشتر تشابه و نزدیکی  و تفاهمی به طرف مقابل پیدا کند
حتی سیستم هوشمند مغزی نیز براورد میکند آنچه مورد علاقه یا پسند معشوق مان ست چه چیزهایی ست و انچه مورد نکوهش و ناخرسندی اوست چه ... و بعد هر آنچه را که میفهمد اجرا میکند .... این دگرگونی چه مدت دوام دارد بستگی مبرم به نوع ارتباط و شدت و میزان ماندگاری احساس دارد
اما عشق ذاتا دگرگون کننده ست
.... نمیتوان عاشق بود و هیچ تغییری نکرد ... نمیتوان ادعای عاشق بودن داشت و  برهمان روال گذشته بود .... و از محضرش دست خالی بیرون آمد ...
کسی که در برابر این تغییر مقاومت میکند و میخواهد به اصطلاح ، "خودش " باشد در حقیقت نیروی مقاومی علیه عشق ایجاد کرده ست و قادر به درک حقیقی ان نخواهد شد و آنرا خشک و پژمرده خواهد کرد ..
عشق می آفریند ، خلق میکند ، دگرگون میکنــد ، تغییر میدهــد، مدام در حال پویــایی و جنبش ست ...
چون جوانه ای که بذری را میشکافد و رشد میکند ...همچون کرمی که پیله می تند و پروانه میشود ......

عشــق ، در بند نمیکند ، در روح آن رهایی نهفته ست که چون باد در دشت و چون رود جاری ست ... و برحسب نیرویش ،از عشق و معشوق ، تاثیر میگیرد ...ردی و نقشی می پذیرد ....خطی خوش بر خطوط عالم میشود ..
اگر در راه عشقتان دگرگونی ندارید ، اگر خلقتی ندارید ، اگر پروانگی درخویش نمیبیند ، اگر خطی و نشانی ندارید ......، بدانیـد عاشق نیستید ....نیلوفر ثانی
6آبان نودودو

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٤ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody