حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام َ ش

نه هرکسی که در جهان ، بزرگ بوده است فراموس نخواهد شد و اما هر کس به شیوه ی خویش هرکس به قدر عظمت " محبوب" خویش بزرگ بوده است . زیرا ان کس که خویشتن را دوست داشت به واسطه ی خویشتن بزرگ شد ، و ان کس که دیگران را دوست داشت برکت ایثــار خویش بزرگی یافت. اما انکس که خدای را دوست داشت از همه بزرگ تر شد .
یکایک انان باید به یاداورده شوند اما هرکس به قدر توقع خویش بزرگی یافت . یکی با توقع امر ممکن بزرگی یافت و دیگری با توقع امر ابدی ، اما ان کس که نا ممکن را میخواست از همه بزرگتر شد.
یکایک انان باید بیاد اورده شوند اما هرکس به قدر عظمت آنچه با ان زورآزمایی میکرد بزرگی یافت .زیرا ان کس که باجهان ستیز کرد با چیرگی بر جهان بزرگ شد ، وان کس که با خویشتن نبرد کرد با چیرگی بر خویشتن بزرگ شد .اما انکس که باخدا زورازمایی کرد از همه بزرگ تر بود.


ترس و لرز /سورن کیرکگور
به انتخاب نیلوفر ثانی

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ساعت ٤:۳٤ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody