حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنامش

و درکوچه زندگی هرچیزی که رنگ تعلق بگیرد ، رنج همراه خواهد داشت ..و هیچ دلبستگی در نهایت فراغ بالی نخواهد بود

این رنج بستر ِ رشد و آگاهی ست و تا رشدی نباشد احساس رضایتمندی درونی نیز کمرنگ خواهد بود ...اینکه هرروز مشابه روز قبل حرکت کنیم دغدغه ی انسانی ست که میخواهد از فرصت هایش برای تکامل خویش بهره ببرد اما میداند برای این تکامل ،باید تاوانهایی بی شک بپردازد ، از جمله رنج کشیدن و دانستن ...
انسانی که بداند هرگز نمیتواند به ان دانسته پشت کند حتی اگر بخواهد با مهارتهای خود انرا به دست فراموشی بسپارد
رنج و درد هماره همراه درونی ادمی ست و فاصله گرفتن از آن تنها با بیشتر شدن حس رضایت و آرامش درونی اتفاق میفتد ... اگر رخدادی توام با رنج ست ، آموزه ی معتبری همراه خواهد داشت هرچند ظرف و تحمل لازمی هم میخواهد
دست از تجربه کردن نباید کشید حتی اگر درمسیر دلخواهمان نباشد چراکه این مسیر خود دریچه هایی بسوی پدیده هایی ست که تا پیش از این تجربه ، خود بسمت درک و فهمش نمیرفتیم امروز که دراین مواجه هستیم بگذاریم وجوه این مسیرهم برما روشن شود آنقدر که شاید دستاورد بارزی برایمان بهمراه داشته باشد


نیلوفر ثانی
13 اسفند

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٢/۱۳ساعت ٦:٢٩ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody