حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام او

در کوچه های زندگی با افراد زیادی برخورد میکنیم هرکدام از این رهگذران که از حوالی کوچه زندگی ما عبور میکنند حتما برای ما درسی یا تجربه ای دارند بی جهت نیست که از میان اینهمه عابر افراد خاصی از این حوالی میگذرند. حتی اگر حوالی کوچه های مجازی زندگی ما باشند . شاید به این دلیل یا برای شناخت بیشتر انسان است که هروقت با کسی برخورد میکنم سعی میکنم اورا با رفتارش و افکارش بیشتر بشناسم و در ذهنم زیاد مورد تجزیه تحلیل قرار دهم البته قضاوتی درباره او نمیکنم اما شاید به تمامی رفتارهایش حتی جزیی ترینشان توجه میکنم و البته تا چندین بار یک رفتار را نبینم تاییدی درباره وجود ان رفتار نمیکنم . حسن اینکار زیاد است یکی آنکه اطرافیانم را بهتر میشناسم و در قبول انها به همان خصوصیاتی که دارند راحت ترم و برخوردهایم را با توجه به خصوصیات آنها کنترل میکنم و برایم قابل توجیه تر میشوندوهم اینکه باعث میشود با ابعاد وسیع شخصیت انسان بیشتر آشنا بشوم .چه بخواهیم چه نخواهیم در کوچه های زندگی عابران زیادی هستند این مهارت که چگونه میتوانیم با آنها رفتاری منطقی و حساب شده داشته باشیم که روابط مارا به سمت درستی هدایت کند از مهمترین آموزه هاییست که در برخورد با این عابران عایدمان میشود و کمکمان میکند تا از رابطه هایمان احساس رضایت و لذت و آرامش داشته باشیم . انسانها دارای خصوصیات منحصربفردی هستند که شناختن را جالب، لذت بخش و هیجان انگیز میکند .اینهم حکمتی از حکمتهای خداوندست . تفکر و تدبر در تمام مخلوقات خداوند نوعی عبادت و کشف رمز خلاقیت بی مثال آفریننده است.

نوشته شده در ۱۳۸۸/۸/٥ساعت ٤:٠٠ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody