حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنامــِ


هیچ کس جز خودت نمیتواند تورا از آنچه میخواهی ،دور کند  ...
هیچ کس قادر به رشد و تغییرت نیست بجز انکه پیش از آن خودت آنرا بخواهی ..
هیچ کس نمیتواند تورا شاد کند و به آرزو هایت برساند مگر آنکه تو آنرا پیشتر آموخته باشی
هیچ کس روی خوش زندگی تو نخواهد بود اگر به او اعتقاد نداشته باشی
وهیچ کس باور تو نخواهد بود مگر اینکه اورا به کفایت شناخته باشی

هر آنچه روبروی ما از ارتباط ها ، دوستی ها ، کارها و رفتارهایمان قرار میگیرد ، نتیجه ی نوع برخورد خود ماست .. نگاه و تفکر ، شخصیتی درونی و بیرونی ، سطح ظرفیت های فکری و ذهنی و تجربه ها ،ماحصلی را بوجود میاورند که واکنش ما به ان رویداد ویا پدیده ست اما گاها ما  علتها را در دیگران و نوع رفتار آنها جستجو میکنیم
البته انسان در برابر کنش هایی که قرار میگیرد واکنش و جبهه گیری میکند اما با وجود وسعت فکر و رفتارش قادرست هزاران گزینه ی عملکردی داشته باشد و به آن سمتی حرکت کند که میخواهد

در برابر هر آنچه بعنوان تقدیر ، تنهایی ، شکست و پیروزی در برابر ما قرار میگیرد همه به نحوی محصول فرایند رفتاری و عملکردی خودماست
برای تغییر در وضعیت های ناخوشایند باید از خودمان شروع کنیمنیلوفر ثانی
11مرداد

نوشته شده در ۱۳٩۳/٥/۱٢ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody