حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام او

خودکشی فقط این نیست که در یک لحظه فرد بخواهد خودرا از قید زندگی آزاد کند. و ازراههای معمول اقدام به مرگ نماید .انسانهای زیادی روزانه هستند که دست بخودکشی میزنند...خودکشی در اثر حماقت ، ندانم کاریها ،روزمرگی ها ،مرگ آرزوها و رویاها،کشتن عشق و احساس و ....اینها همه بنوعی خودکشی انسانهاست که درحال انجامش هستند فقط تدریجی و نه ناگهانی...انسانها حتی خودشان هم نمیدانند که دارند خودکشی میکنند اما با اینحال حتی سعی نمیکنند اینرا بفهمند و زمانی متوجه میشوند که دیگر کاری نمیتوانند بکنند ....انسانها خیلی از خودشان دور افتاده اند ساعات خیلی کمی را به خودشان فکرمیکنند اغلب آنقدر درگیر مادیات و مشغله های زندگی شده اند که حتی فراموش میکنند اینهمه دوندگی و مشغولیات برای چیست ....زمانی که تمام نیازهایشان براورده شود میفهمند هیچ کدام به انها ارامش نداده است و هنوز نیازمند چیزی هستند ورای انچه میپنداشتند ....انها مرده های متحرکی هستند که سالهاست دست به خودکشی خود زده اند و این دم دمهای اخرین از زندگی است ولی هنوز هم نمیخواهند خود را نجات دهند ....افسوس

نوشته شده در ۱۳۸۸/٩/۱٧ساعت ٩:٢٧ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody