حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام خدا

در حوالی کوچه زندگی نیاز به هدف داریم تا بتوانیم به سمت رسیدن به دف حرکت کنیم ، داشتن یه یک هدف غایی و متعالی میتواند ارزشمند و بسیار مهم باشد اما گاهی این هدفهای دراز مدت و طولانی باعث خستگی و کندی فرد در زندگی میشود چون براحتی و به سرعت بدست نمی آیند برای اینست که باید هدفهای کوچک و قابل دسترس رو نیز در زندگی داشته باشیم زندگی همیشه نیاز به تحرک و انگیزه دارد و اگر این انگیزه ها نباشند زندگی هیجان و تازگی خودش را از دست میدهد برای همین حتی اگر بعضی اوقات انگیزهای کوچک و حتی مادی را که میتوانند برای ما ایجاد انگیزه و شادی و هیجان کنند را برگزنیم که درراستای همان هدف اولیه و نهایی باشد باعت ایجادتحرک بیشتر و پویایی در زندگی مان میشود . اینکه گاهی افسردگی سراغمان می اید و فکرمیکنیم زندگیمان دچار یکنواختی شده است همه به نگرش و افکار خود ما بر میگردد هرلحظه میتوانیم یک انگیزه و فکرجدید برای تغییر در زندگی پیدا کنیم .زندگی جریان دارد چه بخواهیم چه نخواهیم پس بهتر است که لحظه های آنرا با هیجان بیشتر بگذرونیم. 

نوشته شده در ۱۳۸۸/٩/٢٥ساعت ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody