حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ ....

شروعی دوباره ... آغازی دیگر ... و ... حرکت ...
بهار و بهانه ی نو شدن ... سررسیدی برای دوباره برخاستن .. گرد و غبار کهنگی و عادت را زدودن و تغییر را با اراده ی خودخواسته پذیرفتن
رهایی در امواج جاری سبزی و زایش ...و غرق در عطرآگینی هوا .. لذت ِنوشیدن ِفرصت هایی که پیش روست و لمس زندگی در معنا 
بهار و زمانی برای تفکر و تمرکز بیشتر ... خودکاوی و کنکاش درونی ...وتلاشی برای بیشتر دانستن .. این مسیری ست برای انسان تا به جایگاه حقیقی اش برسد .. به درجه ای از دانایی که در حد و توانمندی های اوست ..وآن حد بسیار وسیع وعمیق ست ..
بهار و سال نو را غنمیتی بدانیم برای حرکتی دوباره ... این فرصتی ست که از خودمان غافل نشویم و شناختی بیشتر و بهتر بدست بیاوریم

نیلوفر ثانی
اول فروردین 94

نوشته شده در ۱۳٩٤/۱/٢ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody