حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ...


آری از غبار ِاینهمه راه باید گذشت
از تناسب ِانتظار و سفر
از اندوه ِسرگردانی
از مرداب ِماندن

شفیره ی ِزندگی
 عشق نمیزاید
و صبر درکهولت ِخویش
نمیمیرد  
در هر زاویه ی ِجهان
امید
رقص پیش از مرگ ست

و پوچی
ترانه خوان ِحقیقت

به ادامه ی ِکدامین روایت
چشم به رستگاری باید دوخت؟
هیچ ناجی دری نمیگشاید
و هیچ وردی بهشت نمی آفریند
نفس تنها اعتبار بشر
وهوا مرز عبور نیستی

از اینهمه احتیاط باید گذشت
بر این ویرانه باید سرودی خواند
دراین شتاب ِدقایق کاری باید کرد
شماره ی ِمعکوس ِ بی وقتی
آغاز شده ست ..


نیلوفر ثانی
هشتم فروردین94

نوشته شده در ۱۳٩٤/۱/۸ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody