حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ ...

ایستاده ام به گفتن
به فریاد
به اعتراض
 کسی چه
صدایم را بشنود چه نشنود

نخواهم خوگرفتن به سکوت
به سازش ِمنفعل بی جریان
به گذر مغروق روزمرگی
به بی اعتنایی هدرِجان وزمان
از پس اینهمه جهل و جنگ وخون و خفقان
آه "انسانم آرزوست "...


نیلوفرثانی
13 دی ماه 94

.....جهان جای بهتری میشود اگر انسان تر باشیم .....

نوشته شده در ۱۳٩٤/۱٠/۱۳ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody