حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ...

میشود به خواب های روشن پناه برد ،رویا دید، سپید شد وقتی که دلمان گرفته ست

یا بهتر میشود به آدمهای روشن نزدیک شد ، حرف زد ، گفت خندید وجهان تاریک ِعزلت را نورانی کرد
اگر آدمیان امروز نتوانستند نور ببخشند و دوری ها ، گله ها،گرفتاری ها و توقعاتشان آنقدر زیاد بود که مجال یک دم بودن را نداد ، کتابهای روشن هست ..
کتابهایی که وقتی خوانده میشوند یک چراغ در ذهن روشن میکنند
چراغی که نورش از چشم ها به بیرون میزند و پیش پارا روشن میکند ، به قلب میریزد و درون را روشن میکند ،به حواس میرسد و حافظه را روشن میکند ...
کتابهای روشن همیشه دم دست ترینند و آنقدر قوی که از آدمهای خسته و دل گرفته و تاریک ، مشعل نور بسازند ، آنقدر که هرجا بروند روشنی بخشند
کتاب های روشن دوستان خوبی هستند ...

نیلوفرثانی
بهمن94

نوشته شده در ۱۳٩٤/۱۱/۱٩ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody