حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ...

شاید دور نیست
کم آوردن زندگی در این هیاهوی ِجمعیت
دراین هوایی که بلعیده میشود
هرروز بیشتر


شاید دور نیست
چشمی که دیگر صبحی گشوده نشود
و لبی که دیگر به نجوا تکان نخورد
شعری که زاده نشود
وخوابی که بیداری ندارد


شاید دور نیست
بریدن از ماه و شب و اقاقی
وبهاری که در اردیبهشت
ریشه دارد
ومردابی که در زوال خویش
بی نیلوفربماند

شاید دور نیست
اینهمه تقلای ِهزارباره
برچیرگی ِتاریکی
به یغما برود
وتمام شدنی که گویی
اصلا نبوده ست

شاید دور نیست
اما امروز و این لحظه
هنوز پرنده مرا به خواندن
درخت به ماندن
و عشق به نفس کشیدن
وامیدارد
هنوز که هستم ...


نیلوفرثانی
3اسفند94

نوشته شده در ۱۳٩٤/۱٢/۳ساعت ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody