حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ

سلام ِبه تو ونوید بهار
که عطرش را پراکنده ،دست به دست باد داده که برساند بهر کجا
تا حتی متروکه ترین خیال ِآدمی هم هوس روییدن وتازه شدن کند
تا حتی در درز ِبی خاصیتی از هر ترک ،میل جوانه کند
تا حتی همان بُریده از دنیا هم ،دستی برای گشودن ِپنجره کند
سلام به تو و حضور ِمعطر بهار
که دلخوشم به بودنت ، به همین،گاه آفتابی شدنت
ازپس ابرهای فاصله
بهمین نگاه ِپرمهرت که واژه هارا میخوانی
بهمین لبخندت که بهار را به سمت من می بهارانی
سلام به تو ، سلام به بهار
سلام به عطر خوش ِمحبت ِناب و ماندگار

نیلوفرثانی
4فروردین 95

نوشته شده در ۱۳٩٥/۱/۱٠ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody