حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ ...

رسیده ایم به کجا؟!!
شاید قشنگ ترین جای قصه
یا شاید همین لحظه برسیم به وداع
هرچه هست
توبه دست های ِسرد ِمن
خیره شده ای
من به دکمه ی افتاده ی پیراهنت..
وزمانی که هنوز برای ماست..
                                          
نیلوفرثانی

 
هرچه میروم ازتو دور نمیشوم
میبینی هنوز هر لحظه بامنی و در تمام ِمن پیش میروی

من کجای داستان ِاین حادثه افتادم که بی دست های تو بلند نمیشوم
و بی چشم های تو ازاین بیراه راه ،پیدا نمیشوم
من کجای نبودن های پرحوصله جا ماندم که رفتنم به اختیارم نیست
و هیچ ابری به دریا شدنم نمی بارد؟
چه شد که زخم خوردم و بازهم صبورانه به جهان میخندم؟
هرچه میروم باز بسوی تو برمیگردم
واین نهایت ِ یک اتفاق ِسراسر دلبستگی ست
من با توام واین قابل ِانکار نیست ..

نیلوفرثانی
10فروردین 95
 

نوشته شده در ۱۳٩٥/۱/۱٠ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody