حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ ...

هم بهارم
خرسندم به شکوه ِصبحی که با تو آغاز
و حرفی که به تو ختم میشود
خرسندم به دلسپردگی ِچشم هایت
و فروغ ِروشنی بخش ِحضورت
اگرچه اینجا در این دنیای ِحرف و فاصله
نمیتوان رو برویت نشست و واقعیت را سیر تماشا کرد
اما برایم عین حس نسیم روی گونه
قابل لمسی و لطیفی
چه خوب ست که از این روزن ِوقت
با تو  میتوان هم صحبت ِزندگی شد
تا جهان برای ما
صمیمی تر از پیش باشد

نیلوفرثانی
14فروردین 95

https://telegram.me/joinchat/AWMMmDvdFrwCrMDP9wXzHw
کانال تلگرام

نوشته شده در ۱۳٩٥/۱/۱٥ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody