حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ...

سلام سر نشین ِفصل ِآشنایی
سلام مدارای ِمحبوب ِهرروزه
سلام جانبخش اشتیاق ِلحظه ها
سلام نایب ِرونق ِعشق

سلام وُ دست هایت به سلامت
ونفس هایت گرم
و چشم هایت درخشش ِموهبت ِراز
در صمیمی ترین خطوط ِروایت ِجان
تماشای تو زیبنده ی اوقات من ست
و بودنت
آرامش ِبی تکرار

سلام و همیشه بمان
که درانجماد عصر آهنی
نگاه ِآبی تو نفس ست
وچشم هایت
پرسش ِهزارباره ی جهان
بمان و بامن
سرود شفابخش حیات باش


نیلوفرثانی
17 فروردین95

https://telegram.me/joinchat/AWMMmDvdFrwCrMDP9wXzHw
کانال تلگرام

نوشته شده در ۱۳٩٥/۱/۱٧ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody