حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ

من از تبار ِحروف ِمانده درکمینم
از بغض های مانده درحنجره
از پروانه های سوخته
از شبانه های ِدرخلوت خویش
مسدود شده

من از قبیله ی ِآهم
از آوازهای ِاندوه
از عبور های بی حاصل
از غروب های انبوه

من بریده ام از امید
از رسیدن ها و نوازش ها
چشم براه ختم زمان
ناگهان های ِپایان

بهار آمد و دل
باز وقت جنونش شد
از مسیر ِغربت ِشب
صبح سپیدش شد

بهار چشم تو بود
سرشار و آبی رنگ
عطر درهوا پر شد
یاس رویید به سنگ

تا مهر تو برجاست
من میمانم و عشق
تا روی ِتو پیداست
من میمانم و عشقنیلوفرثانی
30فروردین 95نوشته شده در ۱۳٩٥/۱/۳٠ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody