حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ....

گلایه نکن
همین که گاهی از پشت ابر
از پس ِدلتنگی های بسیار
سرک میکشد
همین که تورا
به باغ اقاقی
به گفتگوی ِماه میبرد
همین که هنوز دلش
گرم حرفی ست
که برای تو بگوید
یعنی این حوالی به چراغ ِعشق
روشن ست
وگم نمیشوی اگر
تمام دنیا
در تاریکی محض فرو رود

گلایه نکن
رسول ِآوازهای شبانه
معشوقه ی دیرین منتظر
زادنوشت ِحروف متبرک
عشق که باشد
گلایه بی معنی ست
صبورانه به تجلی
دل بسپار
...


نیلوفرثانی

دوم اردیبهشت 95

نوشته شده در ۱۳٩٥/٢/٢ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody