حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام او
کلیشه های ذهنی
بیشتر آدمها در ذهن خودشون دارای کلیشه های رفتاری و شخصیتی برای افراد دیگه ساخته اند و براساس همون کلیشه ها در مورد اونها قضاوت و شناخت بدست می آوردند و کاملا مشخص است که این کلیشه ها براساس نوع تربیت محیط و آموزشی که تحت تاثیر اون بوده اند شکل گرفته بهمین دلیل کلیشه ها صرفا نمیتواند درست و منطبق با واقعیت های صد درصد باشد . الگوهای رفتاری آدمها بسیار متنوع و متفاوت است و گنجاندن اونها در یک نوع کلیشه ای که در ساختار فکری ما وجود دارد کمی محدود گرایی و ناقص خواهد بود بنابراین برای درک بهتر رفتارها و برخوردهای آدمها و اطرافیانمون میبایست کمی از کلیشه های ذهنی فاصله بگیریم اگرچه فراموشی کامل اونها هم کار درستی نیست
چون کلیشه های ذهنی براساس عرف و عادت و رفتار اغلب افرادی در ذهن ما شکل گرفته که به اون عمل کردند و گاهی کثرت میتواند دلیل رخداد بیشتر یک اتفاق باشد اما نباید اجازه دهیم این کلیشه ها مارو به سمتی راهنمایی کنند که از واقعیت و جنبه های دیگر رفتار و برخورد دور بمانیم .و قضاوتی نادرست داشته باشیم
پس همیشه در کنار درنظر داشتن کلیشه هایی که از ساختارهای رفتاری و چگونگی اونها در ذهن داریم به این هم فکرکنیم که میتواند اون رفتار و برخورد چیزی جدای از این کلیشه ها باشد و زوایای دیگری برای دقت و تفکر همراه بیاورد.
نوشته شده در ۱۳۸٩/٩/۱۱ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody