حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ...

تیک تاک
تیک تاک
و عبور عقربه های زمان
می دوند و مرا به تو می رسانند
می دوند ومرا به سحر گاه ِسلام
گره میزنند
می دوند و مرا ذره ذره در شعری
به کام ِعشق میریزند
تیک تاک
تیک تاک
و التهاب ِدیدنت
و هجوم ِشوق ِشنیدنت
و تصویر ِرویایی ِمهربانی ات
من گوش به زمان داده ام
صدای پای ِعقربه ها
تا باز به حریم ِتو رسم
تاباز به چشم تو بیایم
باز وقتش رسیده ست
آغوش خود را
به بودنت گشوده ام
قلبم همراه ِزمان
به شور میزند
تیک تاک
تیک تاک
وقت دوباره تورا بوییدن ست ...


نیلوفرثانی
27اردیبهشت 95

نوشته شده در ۱۳٩٥/٢/٢٧ساعت ٢:٢٢ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody