حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ..

بیا بگو
دور نیست در امنیت آغوش ِعشق
نفس های عمیق بکشیم
دیر نیست دست های ِزندگی را
عاشقانه ،در دست بگیریم
بیا بگو
آسمان ِحضور
لبریز ِبارش ِکبوتران سپید ست
نزدیکی ِمقصود
عبور از دیوار تردید ست

بیا بگو
میشود به تعبیر رویاها رسید
به مخمل ِسبز ِآرزوها رسید
لبالب از شوق رسیدن به باران شد 
بیابان را یک نفس
تادریا دوید
بیا بگو گل داده عشق
در برهوت ِعاطفه
فصل ما همیشه بهار
آبی میشود رنگ ِفاصله
اینها همه از بشارت تو میرسد
از بودنت به باور  واعتماد سپید
میتوان اراده کرد و راهی شد
میتوان به یک " روز خوب " رسید
 

نیلوفرثانی
14خرداد95


نوشته شده در ۱۳٩٥/۳/۱٤ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody