حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ...

عزیز ِلحظه های ِمن
بمن کمک کن کلمات را کنارهم بچینم
تا نام تو
به حقیقت ِزیبایش هجی شود
تا از هر فاصله و از میان هر حصار
عطر تو به مشام برسد
و بهار لبخندت
سر بکشد تا ذره ذره ام
بمن کمک کن
مکتوب ِعشق را درست بخوانم
و سربلند ِعاشقانه های ِبارانی باشم
بمن کمک کن
که دست های تو اگر باشد
شعر ،موسیقی ِدلنوازی ست
که نت هایش را
مینوازی و تاهمیشه عشق را
به جهان می بارانی ..
بمن کمک کن
من و واژه ها درانتظار ِحضور تو بی تابیم


نیلوفرثانی
خرداد95

نوشته شده در ۱۳٩٥/۳/٢۱ساعت ۱:٠۱ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody