حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ...

بگذار شبیه ِدست های ساده ی نجیب
بر شانه ات یک گل
برویانم
بگذار بر چشم های ِ روشنت
یک آسمان ماه
بنورانم
بگذار این همیشه منتظر
به امید ِآمدنت
زنده بمانم
بگذار حدیث ِبودن را
باابر ِکلام
بر ساحت عشق ببارانم
بگذار بمانم با تو
با صرفه ی ِحیرت ِتمام جوشش
بگذار بخوانم با تو
مکتوب ِعزیز ِناب نوشش


نیلوفرثانی
23خرداد95

خوب ست شعر هست
پس از هربار مردن
دوباره زنده ات کند

نیلوفرثانی

نوشته شده در ۱۳٩٥/۳/٢۳ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody