حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ...

به همین نم نم باران ِمعطر از جان
بهمین بوی خاک ِبرآمده از
عطش گاه ِزمین
بهمین ماه ِپیچیده در مه آلود ابر
بهمین لحظه های ِحضور ِمکرر تو
به ردپای ِمقالی که از دل بیرون میریزد
به های وهوی ِکلام
که پیش پای عشق میمیرد
به خیال تو
سرکشیده از بام اردیبهشت
به آغوش تو
جان میدهد به سرنوشت
به چشم های روشنت
بشارت خورشید
به گرمی ِدستهایت
سیب میآورد از بهشت
بهمین چند واژه ی عریان
به همین رنج
که ناخن میکشد بر دیوار دل
من به سان ِهمان چلچله های مست
گرفتار آمده ام
به اعجاز ِاو
که عشق را
ازخون ِخود سرشت ...


نیلوفرثانی
7تیر95

نوشته شده در ۱۳٩٥/٤/٩ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody