حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ

من نشسته ام اینجا
و رگ هایم همه چشم
و دهانم همه نور
و سکوتم همه بیداری ست
من اینجا در انتهای خلوتی ِمحزون
رو به یک وسعت ِبی تکرار
درهوس ِیک بوسه ی ِترد

از لبان ِوحشی ِعشق
دست در حلقه ی ِشب
وصف حالی گُنگ
عطشی نا پیدا
محو ِرویای تو اَم
محو ِخندیدن ِموزونت
بر پیکر ِشعر
وچه مستی که بجانم میشورد


نیلوفرثانی
دهم تیر95


نوشته شده در ۱۳٩٥/٤/۱٢ساعت ۱:۳۸ ‎ق.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody