حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام او

 

در کوچه های زندگی هرروز درسی می اموزیم از انسانها از حوادث و از تمام آنچه که باعث شناخت بیشتر ما و تجربمندیمون میشوند گاهی این شناختها به سختی و با اندوه و تلخی بدست می آیند اما هرچقدر تلخ باشند بازهم باعث آگاهی بیشتر ما در زندگی میشوند

انسانها پیچیده ترین مورد دراین مسیر هستند گاهی فکرمیکنم چقدر ساده میتوانیم بشناسیم و ارتباط برقرار کنیم اما کمی که جلوتر میرویم میبینم هر انسانی برای خودش پیچیدگی های زیادی دارد که مارا در شناخت کامل،دچار مشکل میکند اما به تجربه ثابت شده دقت به کوچکترین رفتار و نوع گفتار و برخوردهای گوناگون فرد مورد نظر میتوانیم تا حدودی کلیات شخصیتی وی را بدست بیاوریم

یادمان باشد در ارتباطهایمان به این شناختها توجه ی ویژه داشته باشیم و با افرادی ارتباط برقرار کنیم و یا ادامه بدهیم که نقاط اشتراک زیادی با ما دارند حداقل از نظر فکری و رفتاری ...ممکن است کسانی که با دارای تفاوتهایی هستند برایمان جذابیت بیشتری داشته باشند و حتی شاید با آنها سازگاری بیشتری داشته باشیم اما بخاطر داشته باشیم این میتواند تنها برای مدتی جذاب و گیرا باشد و در نهایت کسانی که شبیه تر به ما هستند بیشتر میشود روی دوام رابطه حساب کرد

اما هیچ کدام از این موارد پیرو قانون خاصی نیست و این انسان موجود متغیر و پیچیده باعث میشود خیلی از پیش بینی ها و احتمالها  دچار تغییر شود

شناخت و روانشناسی افرادی که با انها سروکار داریم میتواند بزرگترین ابزار ما برای موفقیت در ارتباط با انها باشد

امیدوارم بتوانیم از رابطه هایمان خاطرات خوب داشته باشیم و تجربه های مفیدی پیدا کنیم .

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/۱٧ساعت ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody