حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

بنام ِ...

هنوز در کاوش ِحرف و واژه بودم
که تندر نگاه تو درخشید
از هر کلمه باران بارید
وتشنگی معنا یافت
 ماسه ها در پهنای کویر
به قدرت ِهر ابر
دریا میشد 
وآسمان در ابهت ِعشق

به زمین ستاره میبخشید

جهان در هیاهو بود

من در کاوش ِحرف
ودل در لحظه حاضر بود
درس عشق را
به زمان پس میداد


نیلوفرثانی
27تیر95

نوشته شده در ۱۳٩٥/٤/٢٧ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ توسط نیــلوفر ثانی -شباهنگ نظرات () |

Design By : Night Melody