حوالی کوچه ی زندگی

چه بخواهیم چه نخواهیم باید از کوچه های زندگی عبور کنیم گاهی تلخ گاهی شیرین عبورها میسازند کوچه های زندگی مارا

خرداد 97
5 پست
مهر 88
1 پست
انارستان دل
سبح اسم ربك الأعلى
مجله آنلاین بنیانا
کانال مجله بنیانا در پرشین بلاگ | وب سایت : www.bonyana.com