عبور اول

بنام او

حوالی کوچه ی زندگی ،گاهی شلوغ است گاهی خلوت ،گاهی شادی است گاهی غم

حوالی کوچه زندگی ،همیشه جریانی هست ،اگر جریانی نباشد ،زندگی نیست،کوچه را باید بست.

/ 1 نظر / 167 بازدید